Skolestart

Alle børn født i 2018 skal begynde i skole fra august 2024.

Når dit barn skal starte i børnehaveklasse

Fra den 1. oktober til den 15. januar kan du skrive dit barn op til skolestart i det kommende skoleår.

Læs mere om skolestart og tilmelding her

Læs forældrepjecen om indskrivning her

Husk du er altid velkommen til at komme og besøge os og få en snak om det at gå i skole. Send en mail og lav en aftale med den pædagogiske leder på den skole, du vil besøge.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Det vil sige, at dit barn skal modtage undervisning. Undervisningen skal senest begynde i august, det år dit barn fylder 6 år.

Dit barn skal tilbydes en plads på distriktsskolen.

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoleområde du bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner.

Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn via linket øverst på siden.

Udskydning af skolestart

Hvis du ønsker at ansøge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen i dit barns skoleområde, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

Ansøgningsblanket - Udsættelse af skolestart

Hvordan er det at gå på Absalonskolen?

Vi ved, at det er en stor ting at starte i skole. I denne video kan du få en lille forsmag på, hvordan det er at gå i 0. klasse og SFO på Absalonskolen.

Senest opdateret 10-09-2023