Ferier, fridage og lukkedage

I Holbæk Kommune er der i gennemsnit 19 lukkedage for dagtilbud og SFO. Skolernes ferier og fridage er fastlagt for det indeværende og det kommende skoleår.

 Skolernes ferier og fridage 

En opdateret oversigt over ferier, fridage og lukkedage kan altid ses på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Se oversigten her

2023/2024

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 14. - 22. oktober (uge 42)
Juleferie* 21. december - 3. januar*
Vinterferie  10. - 18. februar (uge 7)
Påskeferie  23. marts - 1. april
Kr. Himmelfartsferie 9. - 12. maj 
Pinseferie 18. - 20. maj
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 29. juni - 7. august (første skoledag i skoleåret 24/25 er torsdag d. 8. august 2024).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges juleferien i skoleåret 23/24 tom. 3. januar 2024. Det vil sige at første skoledag efter juleferien bliver torsdag d. 4. januar 2024.

 

2024/2025

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 12. - 20. oktober 2024 (uge 42)
Juleferie  21. december - 5. januar 2025
Vinterferie  8. - 16. februar (uge 7)
Påskeferie  12. marts - 21. marts
Kr. Himmelfartsferie* 28. maj* - 1. juni
Grundlovsdag 5. juni + 6. juni (fredag) som ekstra fridag ifbm. grundlovsdag
Pinseferie 7. - 9. juni
Sommerferie 28. juni - XX august (første skoledag i skoleåret 25/26 fastlægges i februar året før og annonceres her på siden).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges Kr. Himmelfartsferien i skoleåret 24/25 med en fridag onsdag d. 28. maj 2025. Det vil sige, at sidste skoledag inden Kr. Himmelfartsferien bliver tirsdag d. 27. maj 2025.

Lukkedage for SFO og dagtilbud

Dagtilbud og SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der i gennemsnit holdes lukket 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning)
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning)
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december)

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire skole- og dagtilbudsområder tilbyder fællespasning på lukkedagene på nær Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag d. 24.december.

Mulighederne for fællespasning annonceres 6 til 8 uger før lukkeperioden via Aula, og tilmeldingen foregår ligeledes her.

Fællespasning i sommerferien (uge 29 og 30) annonceres cirka 12 uger før.

Senest opdateret 25-06-2024