Elevdemokrati

Her kan du læse om skolens elevråd, og den måde vi arbejder med elevdemokrati på.

Om elevdemokrati

Om folkeskolens formål står der i folkeskolelovens §1 stk. 3, at "Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Hvad er et elevråd

Elevrådet er elevernes stemme og talerør på skolen, hvor igennem eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag.

Elevrådet består af repræsentanter fra de forskellige klasser. I hver klasse vælger eleverne en repræsentant til elevrådet. Elevrådet vælger en formand, der deltager i skolebestyrelsens møder. Ad den vej kan man få emner, der er af interesse for skolens elever, bragt op på skolens bestyrelsesmøder.

Elevrådets repræsentanter skal sammen finde ud af, hvordan de overfor de andre elever, det pædagogiske personale og skolens ledelse gør opmærksom på sig selv, og de ting elevrådet arbejder med.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning både for den enkelte afdeling og for resten af skolen. Det kan eksempelvis være at sætte regler for, hvordan skolens udendørsfaciliteter kan bruges i frikvarterer, eller hvordan der kan laves kampagner på skolen, så eleverne medvirker til, at skolens toiletter holdes rene.

I tilfælde af at skolen har lavet udkast til for eksempel antimobbestrategi, får elevrådet dette til gennemlæsning og kan komme med indsigelser og kommentarer.

Elevrådet har også opgaver af mere generel karakter som planlægning af arrangementer i form af en emnedage, fester m.m. for skolens elever.

Elevråd og børneråd på Absalon og Orø Skole

På Absalon og Orø Skole har eleverne medindflydelse bla. via elevråd og børneråd. Eleverne har via elevråd og børneråd mulighed for at få indflydelse på beslutninger om f.eks. undervisningsmiljø, trivsel, legepladser, idéer, socialt samvær, temaer mm.

På Absalonskolen har vi separate elevråd for mellemtrin og overbygning.

På Orø Skole har samler vi i løbet af året alle børn og holder børnemøder, når der er vigtige ting, vi skal drøfte.

Undervisningsministeriet - Om elevråd

Bekendtgørelse om elevråd

Senest opdateret 25-06-2024