Alvorlige ulykker

Indsatsplan i tilfælde af alvorlige ulykker på Orø Skole.

Situation

En eller flere elever og/eller medarbejdere er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole.

Alarmering

Alarmen kan komme fra ansatte, elever eller udefrakommende.

 • Alarmér om brug for akut hjælp til 112.

 

Stedlige leder, Stefan Wiekhorst, alarmeres via telefon eller email.

 

Den stedlige leder alarmerer skoleleder, Ib Krogh.

 

Den stedlige leder eller skolelederen vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og tag hånd om eventuelle vidner til ulykken.

Handling

Straks:

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
  • Sørg for at samle og bringe andre elever i sikkerhed.
 •  
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 •  
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

 

Umiddelbart efter/resten af dagen:

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp, hvis der er sket en alvorlig ulykke:

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Opfølgning:

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, informerer skolelederen, Ib Krogh, og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Pædagogisk leder, Stefan Wiekhorst, tlf. 72 36 26 94, email: swiek@holb.dk 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

Øvrigt

 • Lad ikke involverede elever/medarbejdere være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring elever/medarbejdere.
 • Lyt til de involverede elever/medarbejdere og lad dem fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere de involverede elevers/medarbejderes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. de involverede elever/medarbejdere hjem.
 • Sørg for, at involverede medarbejdere ikke er alene det første døgn.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagcenter for Læring & Trivsel.

Senest revideret januar 2024.

Senest opdateret 28-06-2024