Alvorlige smitsomme sygdomme

Indsatsplan i tilfælde af alvorlig smitsom sygdom på Orø Skole.

Situation

En eller flere elever eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig smitsom sygdom. Der er risiko for, at elever og medarbejdere kan blive smittet af alvorlig sygdom i skolen.

Liste over smitsomme sygdomme, herunder anmeldelsespligtige:

https://www.sst.dk/da/viden/Sygdomme/Smitsomme-sygdomme/

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Alarmering

Hvor kommer alarmen fra?

 • Hvis smitte konstateres i skolen, alarmeres der via eleven eller en medarbejder
 • Hvis smitte konstateres i hjemmet, alarmeres der via den smittede medarbejder, forældre til den smittede elev, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmeldes den af den læge, der har diagnosticeret sygdommen, til Styrelsen for Patientsikkerhed, som alarmerer skolen.

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, har ansvaret for formidlingen af denne information.

I andre tilfælde af alvorlig smitsom sygdom alarmerer stedlige leder, Stefan Wiekhorst, nærmeste leder, Ib Krogh, tlf. 72 36 63 99, email: ibkro@holb.dk .

Sundhedsplejen informeres via telefon eller email og vejleder om den videre færd.

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.

Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.

Direktøren for Læring og Trivsel vurderer om kommunens centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

 • Tag vare på alle elever og begræns risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informer om smittefare, og om hvordan man skal forholde sig.

Handling

 • Den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, hjemsender den smittede elev/medarbejder.
 • Den stedlige leder informerer alle i risikogruppen, og forældre informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Den stedlige leder orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula.

Ledelse og organisation

Krisestaben består af navngivne personer og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den stedlige leder eller skolelederen fungerer som kriseleder og organiserer indsatsen. Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt, at chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, orienteres via telefon eller email.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Kriselederen informerer skolelederen og sørger for, at de berørte elever og forældre orienteres via telefon.
 • Den ansvarlige for involverede personer udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til medarbejdere og forældre, som ikke er i risikogruppen.
 • Den ansvarlige for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.
 • Den ansvarlige for kommunikation, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, internet og intranet samt anden formidling til involverede.

Kontaktoplysninger

 • Pædagogisk leder, Stefan Wiekhorst, tlf. 72 36 26 94, email: swiek@holb.dk 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen, tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

Øvrigt

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler og udstyr efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagcenter for Læring & Trivsel.

Senest revideret januar 2024.

Senest opdateret 28-06-2024