Delplan for Læring og Trivsel

Skolen har en lokal krisestab, der består af navngivne personer.
Krisestabens roller er beskrevet i Delplan for Læring og Trivsel.

 

Områdets kritiske leverancer

 

 

 • At varetage pasning af børn op til 3. klasse.
 • At opretholde sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer.

 

 

Den interne krisestyringsorganisation

 

 

I Læring og Trivsel opererer vi med to niveauer for krisestab.

 

Læring og Trivsels centrale krisestab:

Denne samles når krisen omfatter et funktionsområde, f.eks. skoleområdet, og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område.

 

Den lokale krisestab:

Denne samles når der er en krise på en enkelt lokation/arbejdsplads, f.eks. en skole eller et børnehus.

 

Læring og Trivsels centrale krisestab:

 

Kriseleder:

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 

Stedfortræder for kriseleder:

Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

Ansvarlig for involverede personer:

Den stedlige leder fra den berørte arbejdsplads

 

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

Den stedlige leder fra den berørte arbejdsplads

 

Ansvarlig for kommunikation:

Fagcenter for Læring & Trivsel

 

Den lokale krisestab:

 

Kriseleder:

Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder

Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller besættes:

 

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer
 • Ansvarlig for kommunikation

 

Absalonskolens lokale Krisestab:

 

 • Michael Larsen: Kriseleder og ansvarlig for kommunikation.

      Tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk

 

 • Ulla Feldthusen: Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation.

      Tlf. 72 36 12 52, email: ullfe@holb.dk

 

 • Gitte Olsen: Ansvarlig for involverede personer.

      Tlf. 72 36 95 75, email: gitos@holb.dk

 

 • Karen Havmøller: Ansvarlig for involverede personer.

      Tlf. 72 36 92 63, email: karhv@holb.dk

 

 • Kim Oxenquist: Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer.

      Tlf. 72 36 56 83, email: ksox@holb.dk

 

 

Mødested

 

 

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. Mødet kan være fysisk såvel som på Microsoft Teams.

 

 

Indkaldelse

 

 

Kriselederen indkalder krisestaben til møde via telefon, sms eller email. Arbejdsnumre bruges som udgangspunkt.

Chefer og ledere skal være kontaktbare på telefon udenfor normal arbejdstid i krisesituationer.

 

 

Områdets understøttelse af kommunens øverste krisestab

 

 

Chef og/eller direktør for Læring og Trivsel deltager i kommunens øverste krisestab.

 

 

Alarmering

 

 

 • Alarmering af den lokale krisestab kommer fra den stedlige leder i den berørte enhed.
 • Alarmering af Læring og Trivsels centrale krisestab kommer fra den lokale stedlige leder eller dennes nærmeste leder.
 • Alarmeringen sendes opad til nærmeste leder. F.eks. alarmerer skoleleder skolechef. Alarmering sker telefonisk.

 

 

Kriselederens opgaver

 

 

Kriselederen har:

 

 • overordnet ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.
 • ansvar for aktivering og ledelse af den øvrige krisestab.
 • ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben.
 • ansvar for evt. underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

 

 

Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation er:

 

 • sekretær for krisestaben.
 • ansvarlig for at indsamle relevant information og opdatere situationsbilledet.
 • ansvarlig for at dokumentere og journalisere information, beslutninger mm.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for de involverede personer

 

 

Den ansvarlige for de involverede personer har:

 

 • ansvar for opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen, herunder medarbejder, forældre og børn.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer

 

 

Den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer har:

 

 • ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til området.
 • ansvar for at danne overblik over hvordan kerneområdet/enheden er ramt af krisesituationen, og hvilke konsekvenser det har.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for kommunikation

 

 

Den ansvarlige for kommunikation har:

 

 • ansvar for at sikre at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 

 • Direktør for læring og trivsel, Lene Magnussen, tlf. 30 21 20 20, email: lenm@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

 

Senest opdateret 28-06-2024