Spring til indhold

Skolebestyrelsesvalg 2022

Vil du være med til at forme fremtiden for Absalon og Orø Skole? Opdatering 1. juni: Valget er afsluttet.

I foråret 2022 er der valg til skolebestyrelsen. Man har både lov til at stille op og stemme, hvis man har børn på enten Absalonskolen eller Orø enhedsinstitution. Der skal vælges 6 i alt, heraf minimum 2 fra hver afdeling. 

Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen kommer du med ind i maskinrummet og får, i fællesskab med andre forældre, mulighed for at præge skolens rammer. I tæt samarbejde med skolens ledelse og personale kan du være med til at sætte retning for det, der er vigtigt for dig, børnene og de andre forældre.

Din stemme er vigtig, for kun sammen kan vi skabe den bedste skole for vores børn og unge.

Det er den nuværende skolebestyrelse og ledelse, der er ansvarlige for afvikling af valgene efter gældende regler.

Lyder det som noget for dig?

Tirsdag den 15. marts kl. 16.00 afholder vi valgmøde på Absalonskolen. Der er også mulighed for at være med virtuelt. Du kan finde linket til det virtuelle møde i opslag på Aula.

På mødet vil der blive fortalt om skolebestyrelsens arbejde generelt, om bestyrelsens sammensætning, og om de mange vigtige og spændende opgaver, der venter den nye bestyrelse.

Sådan stiller du op til bestyrelsen

Er du interesseret i at stille op, så kan det ske på valgmødet, eller det kan ske ved direkte henvendelse til Helle Katkjær på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer samt navn og klasse på dit barn.

Sidste frist for at meddele ønske om opstilling vil være 28. marts 2022. Herefter vil valgbestyrelsen undersøge mulighed for fredsvalg – dvs. muligheden for at de opstillede kandidater kan aftale det videre forløb – og hvis det ikke er muligt, vil valgbestyrelsen igangsætte en digital afstemning.

Hvem kan stille op til bestyrelsen

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Andre personer kan tillægges valgret og valgbarhed, f.eks. plejeforældre og andre. Reglerne kan læses her.

Hvis du er i tvivl, om du kan stille op, så kan du henvende dig til Helle Katkjær.

Hvordan sammensættes bestyrelsen:

  • Der skal være 6 forældrerepræsentanter
  • Der skal være mindst to forældrerepræsentanter fra hver afdeling
  • Evt. specialklasserækker skal repræsenteres
  • Der skal være mindst to medarbejdere og mindst én elev
  • Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til to repræsentanter fra lokalområdet repræsenteres

Vi håber, at mange vil deltage i valgmødet og at I vil være med til at få sammensat en bestyrelse, der kan være med til at gøre vores skole til et sted, hvor vores børn både trives og lærer.

Opdateret 1. juni: Valget er afsluttet

Valget til skolebestyrelsen er afsluttet med fredsvalg, og vi har nu en ny bestyrelse. Der er 5 forældre, der har stillet op, og en forælder, der er valgt fra forældrerådet på Orø.
 
Linea Detterberg (forældreråd Orø)
Louise Hesselbjerg Rasmussen (Orø)
Kathrine Kjærgaard (Absalon)
Brit Broni Enevoldsen (Absalon)
Nis Rømer (Absalon)
Maja Bergroth Hansen (Absalon)
 
Velkommen til jer alle sammen.Feedback

Sidst opdateret

15.09.2022

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen