Spring til indhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Velkommen til en ny skolebestyrelse på Absalon og Orø Skole

På Absalon og Orø Skole byder vi velkommen til både nye og erfarne ansigter i skolebestyrelsen. Sammen skal vi i gang med et spændende bestyrelsesarbejde, der vil være med at forme fremtidens Absalon og Orø Skole.

Skolebestyrelsens medlemmer 2021/22

Forældrerepræsentanter

Nis Rømer (formand)
Kathrine Kjærgaard (næstformand)
Søren Therkelsen
Brit Enevoldsen
Kirstine Stenz

Fra skolen

Majken Durhuus Ramsing (lærer)
Anja Rosensværd (lærer)
Line Jensen (pædagog)
Lasse Lyø Rahbek (pædagogisk leder Absalonskolen)
Annette Volfing Højager (pædagogisk leder Orø)
Michael Larsen (skoleleder)

Desuden deltager to elever fra elevrådet: Aysha og Natalia.

Hvad er en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter og fastsætter bl.a. principper for:

  • Elevernes placering i klasserne
  • Samarbejde mellem skole og hjem
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, herunder lejerskoler, praktikophold m.m.
  • Styring af SFO'en
  • Kommunalbestyrelsen laver de mål og rammer som skolebestyrelsen skal arbejde indenfor.
  • Skolebestyrelsens sammensætning

Skolerne har selv lov til at sammensætte deres skolebestyrelse, ud fra de mindstekrav der er besluttet i Udvalget for Børn.

Som resultat af folkeskolereformen kan sammensætningen af skolebestyrelserne ændre sig lokalt. Skolerne har lov til at udpege repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv at sidde med i skolebestyrelsen. Formålet er, at aktører uden for skolen (men fra lokalområdet) kan bidrage til , at eleverne lærer på en ny og anderledes måde.

Skolebestyrelsen for Absalon og Orø Skole er sammensat af fem forældrerepræsentanter, to ledelsesrepræsentanter, tre medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Du kan få indflydelse på dit barns skole ved at stille op ved skolebestyrelsesvalget.

Har du spørgsmål om skolebestyrelsen og valgperioden, og om hvordan du konkret kan sidde i bestyrelsen, så konkakt dit barns skoleleder.

De næste skolebestyrelsesvalg afholdes i foråret 2022.Feedback

Sidst opdateret

15.10.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen