Om SFO

I SFO'en på Absalonskolen har vi fokus på fællesskabet. SFO1 er for børnene i 0.-3. klasse, og Klubben er for børnene i 4.-7. klasse.

Velkommen til SFO Absalonskolen

SFO er stedet, hvor børnene har samvær med andre børn og oplever, at være en del af et fællesskab. Her kan man lege, tage på ture, gå i svømmehal eller deltage i de andre aktiviteter, som tilbydes i de tre temaområder: Udeliv, Kunsten og Krop og bevægelse.

I SFO arbejder vi med det formål at styrke fællesskabet samt barnets selvværd og selvtillid. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med børnenes dannelse og udvikling af sociale kompetencer.

På Absalonskolen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om det enkelte barns trivsel og udvikling. Pædagogerne har timer i skoledelen fra 0. - 6. klasse og bliver derfor en naturlig del af klassens dagligdag.

Dagens gang

Der er morgenåbning i indskolingen. Her tilbydes morgenmad frem til kl. 7.30, og kl. 7.50 går børnene i skole.

Børn, der ikke er indmeldt i SFO, må opholde sig på skolen fra kl. 7.50.

Efter skoletid er der tilbud om forskellige aktiviteter i tidsrummet fra kl. 14.00 - 17.00. Fredag lukker SFO’en 16.30.

Om eftermiddagen vil børnene blive tilbudt et mellemmåltid. Hvis der er nogle børn, der er meget sultne, bør de have en ekstra madpakke med til eftermiddagen.

For 4. - 7. årgang vil der være særlige aktiviteter, herunder klubaften og Vilde Vulkaner eller koloni. Nærmere information kommer på Aula.

Når barnet kommer og går

Vi bruger Aulas komme-gå-system, som er et elektronisk afkrydsningssystem. 

Når barnet møder i SFO om morgenen, krydser barnet sig ind på Aula-tavlen. Alle børn er krydset ind i SFO af klassens pædagog ved overgangen mellem skole og SFO. Barnet krydser sig selv ud, når han eller hun går hjem og siger farvel til en voksen.

Alle beskeder og aftaler om barnet i SFO skal ske mellem forælder og en medarbejder og gerne via Aula.

Ved SFO-start giver vi gerne en introduktion til Aula.

Ferie og skolefridage

Til skoleferier skal du tilmelde dit barn til SFO’en/give besked om de kommer eller ej.

I ferierne vil der være særlige aktiviteter samt ture ud af huset. Husk at børnene skal medbringe drikkedunk og madpakke.

Af hensyn til ture og lignende skal barnet være i SFO inden kl. 9.00, hvis der ikke er oplyst andet fra SFO’en.

Der vil i god tid blive udsendt en særlig information vedr. de respektive ferieuger og fridage på Aula.

Forældresamarbejde

Hver uge sender vi ugebreve ud. Her kan du læse om de aktiviteter vi planlægger at have i SFO'en og anden vigtig information. Ugebrevene bliver sendt ud via Aula.

Ved skoleårets start vil der blive arrangeret og indkaldt til et forældremøde, hvor lærere og pædagoger er til stede og fortæller om skole og SFO. Derudover vil der løbende være forskellige forældrearrangementer vedr. SFO, fx høstfest (september) og Talentshow (februar). Sammen med skolen holder vi julebasar i december. Der kommer også et sommerarrangement.

Hvis du som forælder har spørgsmål eller bekymringer om dit barn, kan du altid henvende dig til os.

Læs mere om SFO1

Læs mere om Klubben

Senest opdateret 07-11-2023